Araştırma Geliştirme

Araştırma & Geliştirme

MAY, Türkiye ve hedef Uluslararası Pazar koşullarına uyum sağlayabilecek yeni çeşitlerin araştırılması ve geliştirilmesinin rekabetçi olmanın temel prensibi olduğunun bilincindedir. Bu nedenle sebze, tarla, endüstri ve yem bitkilerinin ıslah ve ürün geliştirme faaliyetlerinde Uluslararası geçerli standartlarda rekabet edebilir bir ıslah, ürün geliştirme sisteminin yürütülmesi hususunda hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamaktadır.
Hibrit Ayçiçeği, Hibrit Mısır, Pamuk ve Fasulye türlerinde ıslah faaliyeti yürütülmektedir.

Bursa-Yenişehir'deki araştırma istasyonu, sebze, tarla bitkileri ıslahı ve saf damızlık tohum stoğunun devam ettirilmesi için kullanılmakta; Hibrit Mısır ve Pamuk ıslah faaliyetleri Doğu Akdeniz Araştırma Merkezinde; Ayçiçeği ıslah faaliyetleri ise Trakya Araştırma Merkezinde yürütülmektedir.

Sahip olunan kontrollü sera altyapısı ıslah faaliyetlerinin kesintisiz olarak yılın 12 ayı boyunca sürdürülmesine de imkan tanımakta ve ürün geliştirme süreçleri hızlandırılmaktadır.

Ayrıca Şili, Arjantin, Meksika ve Güney Afrika gibi Orta ve Güney yarım küre ülkelerinde ıslah faaliyetleri kış döneminde de devam ettirilmekte, genetik safiyeti test etme, sezon dışı anaç tohum arttırma çalışmaları yapılmaktadır.

Araştırma & Geliştirme
Araştırma & Geliştirme
Araştırma & Geliştirme