Çevre Politikası

  • Mevcut Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek
  • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmek
  • Kirliliği kaynağında en aza indirgemek, çevre kirliliğini önlemek için tedbirler almak
  • Etkin kullanım ve geri kazanım faaliyetlerini destekleyerek hammadde, enerji ve doğal kaynak kullanımını optimize etmek
  • Tüm atıkların miktarını ve çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak, azaltılmasını sağlamak
  • Çalışanlarımızın, tedarikçi ve müşterilerimizin; bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek
  • Yaşadığımız çevre ve doğal kaynakları korumak
  • Sektöründeki çevresel faaliyetlerde öncü olmak için çaba sarf etmek