Çevre Yönetim Sistemi İlgili Taraflar

İlgili Taraf Tanımı Beklenti / Şartlar
Hissedarlar / Paydaşlar Karlılık
Etkin İletişim ve Bilgilendirme
Gelişime Uyum Sağlayan Organizasyon
Yetkin Personel
Ekip Çalışması
Çalışanlar ve Aileleri Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı
Fırsat Eşitliği
Sosyal Haklar
Eğitim ve Kariyer Gelişim İmkanı
İşle İlgili Teknik Bilgiye Etkin Ulaşım
Taktir Edilme
Uygun Çalışma Şartları
Teknoloji Kullanımı
Müşteriler / Son Kullanıcılar Hızlı ve Doğru Teslimat
Yüksek Kalite
Ulaşılabilirlik
Sorunlara Hızlı Çözüm
Özel İstekleri Karşılama Esnekliği / Yetkinliği
Çevreye Duyarlı ve Zarar Vermeyen Üretim Prosesleri / Ürünler
Tedarikçiler / Taşeronlar İşin / Malzemenin Etkin Tanımı / Doğru Bilgi Akışı
Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı
Çalışma Ortamında Uyulacak Kurullar Hakkında Bilgi
Yerel Yönetimler
(Belediye, Muhtar)
Yerel Yönetim Kurallarına Uyum
Etkin Atık Yönetimi
Kamu Kurum ve Kuruluşları
(Tar.ve Köy İşl. Bkn., Tar. İl ve İlçe Mdr./ Çevre ve Şehircilik Bkn, İl Çevre Mdr, Çalışma ve Sosyal Güv. Bkn, SGK, İtfaiye, Buski, Vergi Daireleri, Maliye Bkn, Jandarma vs.)
Yasal Şartlara Uyum
Yasal Bildirimlerin Etkin ve Zamanında Yapılması
Yasal Değişikliklerin Etkin Takibi
Komşular Etkin Acil Durum Yönetimi
Tehlike Önleyici Faaliyetler
Gürültüsüz Çalışma
Etkin Atık Yönetimi
Üniversiteler ve Öğretim Kurumları Öğrenci Gelişimini Destekleyici Yaklaşım
Ar-Ge Projelerinde İşbilirliği
Organize Sanayi (Adana Tesis için) Etkin Atık Yönetimi
Etkin Sevkiyat & Araç Planı
Gürültüsüz Çalışma
Etkin Acil Durum Yönetimi
Rutin Olmayan Faaliyetler Hakkında Etkin Bilgilendirme
Tehlike Önleyici Faaliyetler