İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  • Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini sürekli iyileştirmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmek
  • Tüm çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlık bozulmaları ve yaralanmalarını önlemek
  • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak ve danışma ortamı oluşturmak
  • Çalışma şartlarından ve ortamdan doğabilecek potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırmak
  • Riskleri kaynağında çözerek minimuma indirmek, daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları hazırlamak
  • Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin, bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek
  • Afet ve acil durumlara müdahale edecek bir yapılanma oluşturmak, maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmek
  • Sektöründeki İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinde öncü olmak için çaba sarf etmek