Mısır

-

70MAY82


FAO 700 olgunlaşma grubundadır.
Yaprak yapısı yarı yatıktır.
Koçan uç doldurması çok iyidir.
Koçan çapı yaklaşık 14-16 sıradır.*
Koçandaki sıra sayısı yaklaşık 47-49 adettir.*
Olgunluk aşamasında yeşil kalma (staygreen) özelliği çok iyidir.
Hızlı kuruma (drydown) özelliği ortadır.
Hektolitresi iyidir.
Öncelikli kullanım amacı I. ürün danelik olup Silaj verim ve kalitesi çok iyidir.
Ekim sıklığı 16-17 cm sıra üzeri*70cm sıra arası olarak önerilmektedir.
Orta ve Hafif bünyeli topraklarda verim potansiyeli çok yüksektir.