Mısır

-

71MAY69


 Orta erkenci gruptadır.

Yaprak yapısı yarı diktir.

Koçan uç doldurması iyidir.

Koçan çapı yaklaşık 16-18 sıradır.

Koçandaki sıra sayısı yaklaşık 46-50 adettir.

Olgunluk aşamasında yeşil kalma (Staygreen) özelliği çok iyidir.

Hızlı Kuruma (Drydown) özelliği çok iyidir.

Hektolitresi çok iyidir.

Öncelikli kullanım amacı I.ürün Daneliktir.

Hafif bünyeli topraklarda performansı çok yüksektir.

Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.