Mısır

-

71MAY69


Orta Erkenci olgunlaşma grubundadır.
Yaprak yapısı yarı diktir.
Kuzey yaprak yanıklığına (h. Turcicum) toleranslıdır.
Koçan uç doldurması iyidir.
Koçan çapı ortalama16 sıradır.*
Koçandaki sıra sayısı yaklaşık 46-50 adettir.*
Olgunluk aşamasında yeşil kalma (staygreen) özelliği iyidir.
Hızlı kuruma (drydown) özelliği çok iyidir.
Hektolitresi çok iyidir.
Öncelikli kullanım amacı I. ürün daneliktir.
Ekim sıklığı 13-14 cm sıra üzeri*70cm sıra arası olarak önerilmektedir.
Orta ve Hafif bünyeli topraklarda verim potansiyeli çok yüksektir.