Mısır

87MAY88


FAO 700 olgunlaşma grubundadır.
Yaprak yapısı yarı diktir.
Koçan uç doldurması çok iyidir.
Koçan çapı yaklaşık 16-18 sıradır.*
Yüksek kalitede dane yapısına sahiptir.
Koçandaki sıra sayısı yaklaşık 47-50 adettir.*
Olgunluk aşamasında yeşil kalma (staygreen) özelliği çok iyidir.
Hızlı kuruma (drydown) özelliği iyidir.
Hektolitresi çok iyidir.
Ekim sıklığı 15 cm sıra üzeri*70cm sıra arası olarak önerilmektedir.
Öncelikli kullanım amacı I.Ürün dane ve Silaj olup, Kıyı bölgelerin tamamında 2. ürün Silaj olarak ekilebilir.
Toprak seçiciliği yoktur.

*Bölgelere, ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.