Mısır

-

Bora


FAO 500 olgunlaşma grubundadır.
Yaprak yapısı yarı diktir.
Koçan uç doldurması iyidir.
Koçan çapı yaklaşık 14-16 sıradır.*
Koçandaki sıra sayısı yaklaşık 40-44 adettir.*
Olgunluk aşamasında yeşil kalma (staygreen) özelliği çok iyidir.
Hızlı kuruma (drydown) özelliği çok iyidir. Hektolitresi çok iyidir.
Öncelikli kullanım amacı İç Anadolu Bölgesi için I. ürün ve diğer bölgeler için II. ürün danelik ve silajlıktır.