Mısır

M14G44


Orta Erkenci olgunlaşma grubundadır.

Yaprak yapısı diktir.

Koçan çapı ortalama 18 sıradır.*

Koçan sırasında dane sayısı yaklaşık 40 adettir.*

Olgunluk aşamasında yeşil kalma (staygreen) özelliği iyidir.

Hızlı kuruma (drydown) özelliği çok iyidir.

Öncelikli kullanım amacı tüm bölgelerde 1. ürün danelik, GAP ve kıyı bölgelerde 2. ürün daneliktir. Güçlü gövde ve yaprak yapısı sayesinde silajlık olarak değerlendirilebilir.

Ekim sıklığı 13-14 cm sıra üzeri* 70cm sıra arası olarak önerilmektedir.

Toprak seçiciliği yoktur.

*Bölgelere, ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.