Mısır

RX9292


FAO 700 olgunlaşma grubundadır.
Yaprak yapısı yarı diktir.
Koçan uç doldurması çok iyidir.
Koçan çapı yaklaşık 14-16 sıradır.
Koçandaki sıra sayısı yaklaşık 44-46 adettir.
Olgunluk aşamasında yeşil kalma (staygreen) özelliği iyidir.
Hızlı kuruma (drydown) özelliği iyidir.
Hektolitresi çok iyidir.
Öncelikli kullanım amacı I. ürün daneliktir. Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.