YÜKSEK VERİM, ÜSTÜN KALİTELİ LİF

MyFiber ve MyFiber Plus, pamuk ıslah faaliyetlerimiz sonucu geliştirdiğimiz, yüksek verim ve yüksek kaliteli lif değerlerine sahip, çiftçiye, çırçır işletmelerine ve tekstil sektör profesyonellerine yüksek kazanç sunan pamuk çeşitlerimizi konumlandırdığımız özel bir markalardır.

Çiftçilerimizin zorlu koşullarda dahi güvenle ekebileceği, yüksek kazançla satabileceği, çırçır işletmelerinin ve tekstil sektörü profesyonellerinin ise güvenle alabileceği yüksek elyaf kalitesine sahip çeşitleri sunmak için sürekli gelişime yatırım yapıyor, verim potansiyeli yüksek ve lif kalitesi yüksek çeşitleri Türkiye ve uluslararası pazara sunuyoruz.

myfiber

MyFiber çatısı altında sunduğumuz pamuk çeşitleri, uygun yetiştirme şartlarında, aşağıda belirtilen temel lif kalite kriterlerinin en az 3 tanesine sahiptir.

myfiberplus

MyFiber Plus çatısı altında sunduğumuz pamuk çeşitleri, uygun yetiştirme şartlarında, aşağıda belirtilen temel lif kalite kriterlerinin en az 5 tanesine sahiptir.

İyi Pamuğun Göstergesi MyFiber Temel Lif Kalite Kriterleri

  • 01 Elyaf uzunluğunun (UHML) 30 mm ve/veya üzerinde olması
  • 02 Lif mukavemetinin 31 g/tex ve veya üzeri “çok dayanıklı” grupta olması
  • 03 Lif inceliğinin (micronaire) 3.8-4.9 (mm) aralığında olması
  • 04 İplik Olabilirlik İndeksi (SCI)'nin 140’nin üzerinde olması
  • 05 Renk derecesi (color grade)'nin 11-21-31-41 aralığında olması

MyFiber İlave Kalite Kriterleri

  • 01 Çeper oranının (Tr ID) maksimum 5 olması
  • 02 Kısa lif içeriğinin (SFI) 5’ten düşük olması
  • 03 Lif yeknesaklık oranının (Un) % 87’den büyük olması

**MYFiber ve MYFiber+ markaları altında konumlandırılan çeşitlerimiz Bölgesel iklim koşulları ve bakım şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

)

MyFiber Çeşitlerimiz