Âlâ F1

 • Âlâ orta sezon ve çok yüksek verimli hibrit sanayi domatesi çeşididir.
 • Bitkisi sağlıklı, güçlü ve kapaması iyidir.
 • Meyveleri uniform, sert ve rengi iyidir.
 • Meyveleri dörtgen şeklinde ve ortalama meyve ağırlığı 100-105 gr’dır.
 • Meyveleri yüksek brix değerine sahiptir.
 • Yüksek sıcaklıklarda bile kaliteli meyve tutumu çok iyidir.
 • Tarla bekleme süresi iyidir.
 • Stres koşullarında ve farklı toprak tiplerinde çok iyi adaptasyon kabiliyetine sahiptir.
 • Makineli ve el ile hasada uygun çeşittir.
 • Salça, küp kesim ve açık saha kurutmalık için uygundur.
 • Yüksek Dayanım (HR): Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0
 • Orta Dayanım (IR): TYLCV / Ma / Mi / Mj

Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

ALA F1
ala F1

Çeşitlerimiz hakkında daha detaylı bilgi alabileceğiniz MAY Tohum Uzmanı ile görüşmek için tıklayınız.

TÜR Olgunluk Dönemi Ortalama Meyve Ağırlığı (gr) Meyve Şekli Meyve Rengi Bitki Yapısı Kuru Madde Miktarı Tarla Bekleme Kabiliyeti Kullanım Şekli Hastalık Dayanımı (Yüksek Dayanım) Hastalık Dayanımı (Orta Dayanım)
Âlâ F1 Orta 100-105 Dörtgen İyi Güçlü Yüksek İyi Salça, Küp Kesim, Açık Saha Kurutma Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 TYLC /Ma / Mi / Mj
Odak F1 Orta Geç 70-75 Dörtgen Çok İyi Çok Güçlü Çok Yüksek Çok iyi Salça, Küp Kesim Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 Pi /Ma / Mi / Mj
Değer F1 Orta Geç 75-80 Dörtgen İyi Çok Güçlü Çok Yüksek Çok İyi Salça Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 Ma / Mi / Mj
Lalin F1 Çok Erken 65-70 Dörtgen Çok İyi Orta Yüksek Çok İyi Salça TSWV / Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 Ma / Mi / Mj
Arte F1 Orta Geç 105-110 Dörtgen Çok İyi Orta Yüksek İyi Salça, Küp Kesim, Açık Saha Kurutma PSt:0 / Fol:0,1 / Va;0 / Vd:0 Ma / Mi / Mj
Fullet F1 Orta Geç 80-85 Dörtgen İyi Çok Güçlü Yüksek İyi Salça, Küp Kesim,Fırın-Açık Saha Kurutma Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 Ma / Mi / Mj
Sanay F1 Orta Erken 95-100 Silindirik İyi Güçlü Orta Orta Salça,Fırın-Açık Saha Kurutma TSWV / Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 Ma / Mi / Mj
Nish F1 Orta 80-85 Dörtgen Orta Orta Orta Orta Fırın-Açık Saha Kurutma (Sarı) Fol:0 / Va:0 / Vd:0 Ma / Mi / Mj
Külçe F1 Orta Erken 130-135 Dörtgen Çok İyi Güçlü Yüksek İyi Salça, Küp Kesim, Açık Saha Kurutma TSWV / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 Ma / Mi / Mj
Tomar F1 Orta 110-115 Dörtgen İyi Orta Yüksek İyi Salça, Küp Kesim, Açık Saha Kurutma TSWV/ Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 Ma / Mi / Mj
Bitek F1 Orta 85-90 Dörtgen Çok İyi Güçlü Yüksek İyi Salça, Küp Kesim TSWV / Pst:0 / Fol:0 / Va:0 / Vd:0 TYLC /Ma / Mi / Mj
Consept F1 Orta 120-125 Oval Çok İyi Güçlü Yüksek İyi Salça, Küp Kesim, Açık Saha Kurutma ToTV, Fol:2, Va:0, Aal TSWV, TYLCV, Rs
Ürün İçeriği
 
HASTALIK ADI HASTALIK IRKLARI KISALTMA
Verticillum Solgunluğu Verticilium albo-atrum
Verticilium dalie
Va
Vd
Fusarium Solgunluğu Fusarium oxysporum fs.p. Lycopercisi Fol: 0,1,2
Alternaria Kök Kanseri Alternaria alternata f.sp. lycopersici Aal
Bakteriyel Benek Pseudomonas syringae ppv. Tomato Pst: 0
Bakteriyel Solgunluk Ralstonia solanacearum Rs
Kör Ur Nematodu Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Ma
Mi
Mj
Mildiyo (Genç Yanıklık) Phytophthora infestans Pi
Domates Sarı Yaprak Kıvırcık Virüsü Tomato Yellow Leaf Curl Virus TYLCV
Domates Lekeli Solgunluk Virüsü
Tomato Spotted Wilt Virus
TSWV